• wiedza o autyzmie

    Jak często występuje autyzm – epidemiologia

    Badania epidemiologiczne związane z występowaniem autyzmu były przeprowadzane już na całym świecie, a w szczególności w Europie, Ameryce Północnej oraz Azji1. Większość badań epidemiologicznych opiera się jednak na badaniu rozpowszechnienia, a nie na jego zapadalności. Rozpowszechnienie oznacza liczbę osób w…