• wiedza o autyzmie

    Historia autyzmu od pierwszej diagnozy po dziejszy dzień.

    W niniejszym artykule przedstawiamy Państwu najważniejsze dla nas informacje oraz wydarzenia związane z tematyką autyzmu. Termin „autyzm” wywodzi się od greckiego słowa „autos”, co oznacza „sam”. Po raz pierwszy został on użyty przez szwajcarskiego lekarza psychiatrę Eugena Bleulera, który w…