• wiedza o autyzmie

    Jak często występuje autyzm – epidemiologia

    Badania epidemiologiczne związane z występowaniem autyzmu były przeprowadzane już na całym świecie, a w szczególności w Europie, Ameryce Północnej oraz Azji1. Większość badań epidemiologicznych opiera się jednak na badaniu rozpowszechnienia, a nie na jego zapadalności. Rozpowszechnienie oznacza liczbę osób w…

  • wiedza o autyzmie

    Historia autyzmu od pierwszej diagnozy po dziejszy dzień.

    W niniejszym artykule przedstawiamy Państwu najważniejsze dla nas informacje oraz wydarzenia związane z tematyką autyzmu. Termin „autyzm” wywodzi się od greckiego słowa „autos”, co oznacza „sam”. Po raz pierwszy został on użyty przez szwajcarskiego lekarza psychiatrę Eugena Bleulera, który w…