O nas

Fundacja Autismo powstała 22 lutego 2017 r. jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie udzielania pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Od 2017 r. Fundacja prowadzi Punkt Przedszkolny dla dzieci z autyzmem, którego program terapeutyczny otrzymuje wiele pozytywnych opinii zarówno wśród Rodziców swoich podopiecznych jak i specjalistów pracujących z osobami ze spektrum autyzmu.

Priorytetem fundacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmem z uwzględnieniem potrzeb rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej. Z tego powodu Punkt Przedszkolny Fundacji Autismo nie pobiera comiesięcznego czesnego od rodziców swoich wychowanków.

W ramach naszej działaności:

  • prowadzimy Punkt Przedszkolny dla dzieci z autyzmem;
  • prowadzimy grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem;
  • prowadzimy szkołę jedzenia dla dzieci z trudnościami w postaci selektywności pokarmowej;
  • prowadzimy staże szkoleniowe dla osób, które pragną nauczyć się metodyki pracy z dziećmi z autyzmem;
  • opracowujemy i udostępniamy pomoce dydaktyczne do wykorzystania w pracy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu i nie tylko;
  • opracowujemy i udostępniamy artykuły zwiększajace wiedzę innych osób na temat autyzmu;
  • podejmujemy szereg innych oddziaływań mających na celu rozwinięcie zaresu udzielnych form wsparcia.

Chcesz wiedzieć dlaczego? Zapraszamy na film!

Fundacja Autismo – działamy dla Ciebie!