Punkt Przedszkolny dla dzieci z autyzmem

Punkt Przedszkolny Fundacji Autismo to miejsce, które powstało z myślą o wyjątkowych dzieciach. Naszym marzeniem było stworzenie placówki, która zapewni dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz przestrzeń i warunki do kompleksowej stymulacji ich dalszego rozwoju w przyjaznej atmosferze.

Znamy i rozumiemy wątpliwości oraz wyzwania z jakimi mierzą się rodzice dzieci, kiedy mają podjąć decyzję o tym, do jakiego przedszkola zapisać swój największy skarb. Rozstanie z rodzicem i wejście w świat nieznanych sobie wcześniej osób dorosłych to także ważny i wymagający moment dla dziecka.

Kameralna atmosfera panująca w naszej placówce mieszczącej się w jednym z budynków na osiedlu domków jednorodzinnych na mokotowskiej Sadybie to jeden z atutów ułatwiający dzieciom adaptację do nowego miejsca. Dbanie o harmonijny rozwój naszych podopiecznych jest łatwiejsze, kiedy tak jak u nas atmosfera panuje niemal jak w domu.

Zdajemy sobie sprawę, że Państwa Dzieci są ogromnym Skarbem o wyjątkowych potrzebach, dlatego stworzyliśmy kameralny punkt przedszkolny, w którym każde dziecko z osobna otrzymuje maksimum troski, uwagi i zaangażowania.

Nasz program:

Już dawno zrozumieliśmy, że standardowa godzina zajęć terapeutycznych w ciągu dnia, którą dzieci realizują w różnych placówkach to jedynie kropla w morzu potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu. Opracowaliśmy program naszego punktu przedszkolnego, który zakłada aż 3 godziny terapii indywidualnej dziennie oraz zajęcia w diadzie lub małej grupie w wymiarze 2 godzin dziennie. Łącznie zapewniamy dzieciom 5 godzin terapii dziennie, którą realizujemy bezpłatnie. To aż 100 godzin terapii miesięcznie (z czego aż 60 godzin to terapie indywidualne).

Nasz program oraz zrezygnowanie z pobierania opłat to chęć i potrzeba zapewnienia dzieciom najskuteczniejszych sposobów wspierania rozwoju bez względu na to jakie dochody uzyskują ich rodzice. Bardzo ważne dla nas było, by dzieci miały równie dobre szanse na starcie. Dzięki temu założeniu, odbiorcami naszego programu terapeutycznego poza pełnymi rodzinami są też matki samotnie wychowujące dzieci czy rodziny, w których więcej niż jedno dziecko ma zdiagnozowaną niepełnosprawność. Jesteśmy otwarci dla wszystkich i każdemu dziecku staramy się zapewnić jak najlepsze możliwości rozwoju. Dla nas najważniejsze jest dziecko!

W naszym programie, zwracamy uwagę na to, by poza umiejętnościami edukacyjnymi dzieci rozwijały także umiejętności samoobsługowe czy społeczne po to, by móc wspólnie i estetycznie spożywać posiłki lub brać udział w wycieczkach do miejsc użyteczności publicznej.

Zapewniamy naszym wychowankom także możliwość pracy w grupie ale i integrację ze środowiskiem rówieśników bez zaburzeń rozwoju. Zakres zajęć grupowych i integracyjnych jest u nas dostosowany do umiejętności i potrzeb dziecka.

Terapia prowadzona w naszym punkcie przedszkolnym opiera się na założeniach stosowanej analizy zachowania (terapia behawioralna). Techniki behawioralne w edukacji i terapii osób z autyzmem mają potwierdzaną skuteczność i zostały naukowo udowodnione.

Nasza placówka jest objęta opieką superwizora behawioralnego, by realizować zajęcia terapeutyczne na jak najwyższym poziomie oraz konsultować trudności związane z zachowaniami dzieci i ich uczeniem.

Podczas indywidualnych zajęć terapeutycznych dziecko buduję relację oraz uczy się współpracy z terapeutą. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) jest sporządzany na podstawie badania testem VB-Mapp oraz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU). Plan terapeutyczny jest zgodny z etapami rozwoju małego dziecka. Żadna z faz nie może być pominięta. W ramach pracy terapeutycznej oraz w stałej współpracy z rodzicami przeprowadzamy także trening toaletowy dziecka i trening jedzenia. Umiejętności zdobyte podczas zajęć indywidualnych, są następnie przenoszone na zajęcia w diadzie i małej grupie, by ostatecznie zostać przeniesionymi do środowiska naturalnego (domowego). Organizacja pracy terapeutycznej z dzieckiem w taki sposób sprzyja efektywności nauczania i przenoszeniu umiejętności na różne środowiska. W ramach codziennego pobytu, dzieci mają szansę realizować również zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).

Każde dziecko, by móc brać udział w zajęciach w diadzie lub grupie musi być do tego odpowiednio przygotowane na zajęciach w systemie 1:1. Wówczas dziecko bierze udział wyłącznie w terapii indywidualnej i na niej zdobywa umiejętności, które będą dziecku niezbędne podczas pracy w grupie. Czas jaki potrzebny jest danemu dziecku do dołączenia do grupy jest kwestią bardzo indywidualną. Decyzja o włączeniu dziecka do zajęć w diadzie i małej grupie zapada na podstawie ustaleń terapeuty prowadzącego i superwizora.

W małych grupach, z ogromną dawką zrozumienia i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, proponujemy dzieciom szereg aktywności w ramach terapii przeplatanej zabawą. Podczas grupowych zajęć terapeutycznych dzieci rozwijają umiejętność współdziałania z rówieśnikami poprzez uczestniczenie w aktywnościach przedszkolnych.

Wykaz form wspierania rozwoju:

 • terapia psychologiczno – pedagogiczna,
 • logopedia/neurologopedia,
 • fizjoterapia,
 • Integracja Sensoryczna,
 • terapia ręki,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • trening umiejętności samoobsługowych,
 • trening jedzenia,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • dogoterapia,
 • hipoterapia,
 • alpakoterapia,
 • hydroterapia,
 • hortiterapia,
 • i inne.

Wszystkie powyższe formy zajęć realizowane są z wykorzystaniem technik behawioralnych.

Spacery:

Fundacja Autismo posiada zamknięty plac zabaw dostępny dla swoich podopiecznych. Dodatkowo organizowane są spacery i wycieczki poza teren placó2ki. Podczas wyjść doskonali się z dziećmi zasady bezpiecznego poruszania się w przestrzeni publicznej.

Posiłki:

Posiłek jest naturalną społeczną sytuacją, której dzieci doświadczają codziennie zarówno w przedszkolu jak i w domu, a która sprzyja rozwijaniu samodzielności i komunikowaniu się. W  punkcie przedszkolnym dzieci mają możliwość wspólnego spożywania posiłków.

Dla kogo jesteśmy?

Zajęcia terapeutyczne organizujemy dla dzieci w wieku od 2 lat i 6 miesięcy do lat 9, jeżeli posiadają odroczenie obowiązku szkolnego. Podstawą przyjęcia do Punktu Przedszkolnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Godziny pracy:

Punkt Przedszkolny czynny jest w godzinach od 8.00 do 16.00, a każde z dzieci ma indywidualnie ustalony grafik zajęć terapeutycznych wynoszących 5 godz. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom uruchomiliśmy także świetlicę terapeutyczną, w której dzieci mogą przebywać dodatkowe 3 godziny dziennie po ustaleniu tego faktu z dyrektorem placówki.

Co wyróżnia nasz punkt przedszkolny?

 • codzienna i intensywna terapia psychologiczno-pedagogiczna
 • codzienna terapia logopedyczna/neurologopedyczna
 • codzienne zajęcia z fizjoterapeutą / terapeutą SI
 • zajęcia w małych grupach wspomagające prawidłowy rozwój dzieci
 • zaangażowana i wykwalifikowana kadra specjalistów posiadająca doświadczenie we współpracy z dziećmi z autyzmem,
 • świetnie wyposażona placówka z nowoczesnym sprzętem,
 • dobra lokalizacja, spokojna okolica,
 • bezpłatny parking i miejsca postojowe przy terenie placówki
 • terapia realizowana bezpłatnie

Działania wspierające rodziców:

 • możliwość bieżącej obserwacji pracy przedszkola na portalu społecznościowym – Facebook
 • zebrania z rodzicami
 • rozmowy wspierające
 • instruktaże – wyjaśnianie sposobów pracy z dzieckiem
 • bieżące informowanie o postępach dzieci
 • udział w uroczystościach, zajęciach otwartych
 • kontakt z dyrektorem, nauczycielami i terapeutami 
 • możliwość oglądania zajęć terapeutycznych poprzez monitoring

Życie Punktu Przedszkolnego:

Jeżeli chcesz zobaczyć jak wygląda praca i zabawa w naszym Punkcie Przedszkolnym zapraszmy na nasz Funpage na portalu Fabebook. Znajdziesz tam bieżące informacje oraz foto- i wideorelacje z zajęć i wydarzeń w placówce.

https://www.facebook.com/FundacjaAutismo/

Rekrutacja:

W chwili obecnej nasza placówka ma wszystkie miejsca terapeutyczne zajęte. Możesz jednak zapisać się na listę oczekujących uzupełniając poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą kiedy zwolni się u nas miejsce. Punkt Przedszkolny przyjmuje w pierwszej kolejności osoby zgłoszone poprzez formularz.

Rekrutacja trwa cały rok o ile są wolne miejsca.

Więcej szczegółów pod nr tel: 664 276 818.

Czekamy na Ciebie!

Formularz zgłoszenia dziecka na listę oczekujących:

  Fundacja Autismo – troszczymy się o Państwa dane osobowe!


  Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Autismo z siedzibą w Warszawie 02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 6
  Przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu komunikacji i rozpatrzenia zgłoszenia, którego dotyczy kierowana do nas korespondencja. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można znaleźć w opracowanej przez nas „Polityce prywatności„.