pomoce dydaktyczne

Ćwiczenie zabawy i komunikacji

Dzisiaj chcemy Wam przedstawić ciekawą i opracowaną przez nas pomoc dydaktyczną. Zestaw do zabawy w sklep z zabawkami/ słodyczami/ innymi wzmocnieniami dziecka. Zachęcamy Was, abyście asortyment sklepowy dobrali kierując się zainteresowaniami dziecka. Na sklepowych półkach powinny się znaleźć etykiety przedmiotów atrakcyjnych dla dziecka. Pomoc możecie wykorzystać w rozwijaniu poprzez zabawę umiejętności rozumienia mowy, proszenia, nazywania ale też pamięć słuchową lub wzrokową i zwroty społeczne adekwatne podczas zabawy w sklep. Zainteresowani?

Przygotowanie materiałów

Wykonanie pomocy dydaktycznej, którą opisujemy wymaga odrobiny pracy jednak zapewniamy, że warto! 🙂 Pobierz pliki z naszej strony (regał sklepowy i koszyk) a następnie zalaminuj je lub włóż w foliową koszulkę. Następnie odszukaj obrazki z atrakcyjnymi dla dziecka obiektami i je wydrukuj. Jeżeli zastanawiasz się co to może być pomyśl czym dziecko najbardziej lubi się bawić i co dostaje w nagrodę. Może to być zabawka (bańki, pociągi, piłki, samochody) czy ulubione smakołyki. Fakt, że dziecko będzie mogło kupować i sprzedawać swoje nagrody będzie dodatkową motywacją. W sklepie budowlanym lub w Internecie kup rzep w taśmie z klejem a następnie przyklej gładki kawałek rzepu do etykiety z wzmocnieniem (zabawka/smakołyk) a następnie szorski do koszyka i regału sklepowego z którego dziecko/Ty będziecie odklejać wybrany asortyment.

Mowa bierna – wskazywanie/podawanie

Powyższy zestaw pozwala rozwijać z dzieckiem rozumienie mowy poprzez podawanie Ci konkretnej rzeczy. W takim przypadku dziecko jest sprzedawcą, który podaje Ci asortyment o który prosisz.

Terapeuta/Rodzic proszą w tej wersji ćwiczenia o podanie wybranych artykułów ze sklepowego regału. Im więcej dziecko rozumie o potrafi powiedzieć tym więcej elementów zabawy możecie dołączyć.

Podczas zabawy dziecko ma możliwość:

  • podawania asortymentu sklepu na czyjąś prośbę (Terapeuta/Rodzic: Poproszę auto; Dziecko: wręcza auto);
  • podawania asortymentu i naliczania go do rachunku (Dziecko robi bip przed podaniem artykułu);
  • dziecko ma możliwość informowania o wysokości rachunku za zakupy, przyjmowania zapłaty, wydawania reszty, itd.;
  • dziecko ma możliwość uczenia się zwrotów społecznych podczas zabawy w sklep.

To tylko niektóre z opcji, z których możecie skorzystać. Podczas zabawy możecie coraz bardziej rozbudowywać czynności wykonywane przez dziecko oraz ilość komunikatów przydatnych w zabawie.

Proszenie

Proszenie jest bardzo ważną umiejętnością komunikacyjną. W podejściu behawioralnym do kształtowania mowy to właśnie ono jest uczone już na początku terapii.

Początkiem treningu mandowego jest oczywiście bezpośrednia wymiana i wręczenie nagrody rzeczowej w reakcji na dany komunikat dziecka. Przykład: trzymamy bańki i wręczamy je dziecku/zaczynamy puszczać dopiero po jego komunikacie „bańki”.

W dalszej części treningu proszenia możecie wykorzystać przygotowaną przez nas pomoc posługując się samymi etykietami obrazującymi wzmocnienia dziecka. Sprawdźcie wcześniej, czy dziecko faktycznie ma motywację do wkładania etykiet z nagrodami do koszyka . Ćwiczenie proszenia będzie skutecznie jedynie jeśli dziecko będzie chciało zdobyć etykiety ze sklepowego regału.

Nazywanie

Jeśli chcecie ćwiczyć nazywanie obiektów możecie do swojego zestawu stworzyć obrazkową listę zakupów. Ćwiczenie nazywania to w podejściu behawioralnym nauka taktów. W naszej zabawie dziecko otrzymuje pasek z 3-4 obrazkami, którą są także na sklepowym regale. Zadaniem dziecka jest zrobienie zakupów poprzez nazwanie elementów na pasku zakupów. Dziecko musi patrząc na pasek odpowiedzieć sobie na pytanie „co to?” i to nazwać. Na początku z pewnością będziecie musieli podpowiadać dziecku poprzez zadawanie pytania „co jest na liście zakupów?”. Pamiętajmy, że na etykietach znajdują się w dużej mierze wzmocnienia dziecka, które chętnie włoży do swojego koszyka. Naszym zdaniem będą to więc „mando-takty”.

Ćwiczenie pamięci wzrokowej

Na tym etapie ćwiczenia zabawa polega na tym, że wręczamy dziecku listę zakupów i prosimy, by zapamiętało co musi kupić. Następnie zabieramy dziecku pasek z listą i prosimy o zrobienie z pamięci zakupów z listy. Zaczynamy od 2-3 elementów do zapamiętania.

Ćwiczenie pamięci słuchowej

W tej wersji zabawy podpowiadamy dziecku słownie bez użycia pomocy obrazkowych (bez obrazkowej listy zakupów). W tej zabawie możesz wykorzystać misia lub inną maskotkę/figurkę. Miś podpowiada jakie zakupy trzeba dla niego zrobić. Mówimy dziecku jako miś 2 – 3 wyrazy które ma zapamiętać a następnie powtórzyć by zrobić zakupy. Ważne, by dziecko najpierw wysłuchało całego ciągu a następnie powtórzyło wyrazy w tej samej kolejności.

Role w zabawie

Pamiętajcie, że w zabawie w sklep wcielamy się w role i używamy stosownych komunikatów oraz czynności. Ich ilość jest niezliczona. Starajcie się dobierać komunikaty i ich ilość do możliwości dziecka.

Jeżeli dziecko, z którym pracujecie nauczyło się bawić w sklep: rozumie zasadę wymiany artykułów, zna proste komunikaty i ciąg czynności zaproś do udziału w zabawie rówieśnika dziecka.

PLIKI DO POBRANIA: