Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielostronne, interdyscyplinarne i intensywne oddziałania terapeutyczne. Mają one na celu stymulowanie rozwoju we wszystkich obszarach funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością. Może być realizowane od momentu wykrycia deficytów rozwojowych do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Wczesne Wspomagane Rozwoju polega ponad to na wspieraniu Rodzica oraz udzielaniu mu instruktażu z zakresu pracy z dzieckiem.

 

Wspomaganie rozwoju dzieci powinno być podjęte jak najwcześniej. Im prędzej dziecko otrzyma pomoc, tym jego terapia będzie skuteczniejsza. Wspieranie rozwoju we wczesnym dzieciństwie, pozwala nie tylko skutecznie minimalizować i kompensować występujące u dziecka problemy rozwojowe, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym.

 

Chcąc zaspokoić potrzeby najmłodszych dzieci oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Fundacja Autismo prowadzi zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Zajęcia WWR, które są przez nas prowadzone to kompleksowa i systematyczna pomoc dzieciom z różnymi potrzebami rozwojowymi, dostępna w zakresie 4 do 8 godzin miesięcznie.

 

Pomoc tą, oferujemy dzieciom, które posiadają opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz ich rodzicom. Dzieci objęte naszą opieką, są poddane szczegółowej diagnozie swoich umiejętności a następnie każde z nich ma opracowany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

 

Podczas zajęć WWR stymulowane są umiejętności dziecka z zakesu:

 • naśladowania,

 • dopasowywania,

 • percepcji,

 • komunikacji,

 • motoryki dużej,

 • motoryki małej,

 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • przetwarzania wrażeń sensorycznych,

 • umiejętności społecznych,

 • umiejętności samoobsługi.

 

Rodzicom oferujemy pomoc w zakresie:

 • wsparcia w procesie pełnej akceptacji dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem (wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania),

 • instruktażu i porad w zakresie działań terapeutycznych,

 • warsztatów tematycznych i spotkań grupy wsparcia.

 

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju:

 • Zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej

 • Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju 

 • Zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie 

 • Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do wybranej placówki prowadzącej takie zajęcia


Jeśli Twoje dziecko już posiada opinie o potrzebie WWR zapraszamy do nawiązania z nami współpracy. Jednocześnie informujemy, że dziecko może realizować Wczesne Wspomaganie Rozwoju w jednej placówce, wybranej przez opiekunów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *