Grupa Wsparcia

Grupa wsparcia to regularne spotkania, podczas których każdy Rodzic ma możliwość dobrowolnego podzielenia się swoimi doświadczeniami, wyzwaniami i radościami oraz zdobycia nowej wiedzy dotyczącej rozwoju osób z autyzmem i możliwych form realizowania terapii.  Grupa daje Rodzicom możliwość spotkania się z osobami rozumiejącymi ich problemy czy nawiązania nowych znajomości i przyjaźni. Jest miejscem w którym można odpocząć, podzielić się swoimi trudnościami, uzyskać wsparcie.  

Celem grupy jest doskonalenie umiejętności:

 • lepszego porozumiewania z dziećmi,
 • radzenia sobie z "trudnym" zachowaniem dzieci i z własnymi emocjami,
 • stawiania dzieciom granic,
 • pozytywnego wzmacniania dzieci,
 • rozpoznawania czyim problemem jest trudność występująca w relacji z dzieckiem,
 • wyrażania swoich emocji,
 • efektywnego współpracowania z zespołem terapeutycznym.

 

Grupa odbywa się raz w miesiącu w godzinach 14:30 – 16:00, kiedy dzieci są pod opieką placówki. W zajęciach uczestniczy psycholog posiadający doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi jak i z całymi rodzinami.  

Podczas spotkań realizowane będą również warsztaty tematyczne. Ich szczegółowa tematyka zostanie określona po omówieniu potrzeb grupy. Poniżej przykładowe tematy:

 • Jesteśmy rodziną –rola matki, rola ojca, zmiany w rodzinie i rozwoju dziecka w różnych okresach rozwoju;

Cele: uświadomienie rodzicom zmian, jakie zachodzą w całym systemie rodzinnym, gdy pojawia się dziecko i jakie zmiany zachodzą w rodzinie na kolejnych etapach rozwoju dziecka; poznanie zmian w obrębie funkcjonowania rodziny po i przed diagnozą zaburzeń ze spektrum; przyjrzenie się swojej rodzinie – na jakim etapie zmian jest moja rodzina, jak wyglądają relacje pomiędzy poszczególnymi jej członkami; zweryfikowanie mitów i potocznych przekonań na temat roli matki i roli ojca dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.

 • Uczucia – mój wróg czy sprzymierzeniec – czym są, do czego nam służą, jak je rozpoznawać?

Cele: uświadomienie rodzicom, że nie ma uczuć dobrych i złych i że nie mamy wpływu na to, że się one pojawiają; pokazanie, że za uczuciami stoją nasze potrzeby; rozpoznawanie uczuć w ciele.

 • Jak nie stracić rozumu – co zrobić gdy zalewają mnie emocje?

Cele: znalezienie konstruktywnych sposobów na panowanie nad swoimi emocjami w kontakcie z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum.

 • Emocje dziecka – jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami?

Cele: znalezienie sposobów na to, by dziecku łatwiej było poradzić sobie z własnymi emocjami, przedstawienie rodzicom w jaki sposób dzieci autystyczne pokazują swoje emocje i jak różnicować ich zachowania.

 • Wybuchy złości u mojego dziecka (pogłębienie wcześniejszego tematu o zachwania problemowe związane ze złością np. autoagresja dzieci)

Cele: uświadomienie rodzicom, z czego wynikają, czym mogą być spowodowane wybuchy złości u małych dzieci; pokazanie czym z punktu widzenia rozwoju dziecka są ataki złości i do czego dziecku są one potrzebne; wskazanie sposobów reagowania w sytuacji, gdy dziecko przeżywa atak złości.

 • Granice – jak ustalać zasady? co robić, gdy pojawia się bunt lub inne trudne zachowania?

Cele: Znalezienie sposobów na to, by dziecko wiedziało, jakie zasady są dla nas ważne; uświadomienie rodzicom dlaczego dzieci przekraczają granice a także, co może robić rodzic, gdy dziecko łamie ustalone zasady; pokazanie możliwych reakcji dziecka na stawianie granic.

 • Czy kary uczą?

Cele: pokazanie różnicy między karą a konsekwencją;

 • Każdy może być dobrym rodzicem

Cel: podniesienie świadomości uczestników na temat potrzeb dziecka i umiejętności sprostania jego oczekiwaniom; czym różni się opieka nad dzieckiem neurotypowym a dbanie o rozwój dziecka z zaburzeniami ze spektrum.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *