Staż/wolontariat

Dla kogo przeznaczony jest staż?

Staż przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych, którzy w ramach wolontariatu pragną uzyskać dodatkowe doświadczenie zawodowe oraz praktyczną wiedzę z zakresu terapii osób z autyzmem. Do uczestnictwa w stażu zachęcamy w pierwszej kolejności absolwentów studiów pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii lub osoby posiadające status studenta na wymienionych kierunkach.

 

Fundacja Autismo jako organizator gwarantuje bezpłatne szkolenie realizowane przez wykwalifikowanych specjalistów oraz ofertę stałej współpracy dla najlepszych stażystów.

 

 

Czemu służy ten staż?

Celem stażu jest pomoc młodym osobom w rozpoczęciu praktyki zawodowej zorientowanej na wspieranie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu. Stażyści odbywają zajęcia, które są nadzorowane przez doświadczonych i wykwalifikowanych terapeutów.

 

Jak wygląda realizacja stażu?

Na pierwszym z nich stażysta obserwuje pracę terapeutów podczas pracy z dziećmi. Celem obserwacji jest zapoznanie się ze sposobem realizowania zajęć terapeutycznych, w tym:

  • z wiedzą teoretyczną z zakresu metod, zasad i standardów prowadzenia terapii dzieci ze spektrum autyzmu,

  • z wiedzą z zakresu zachowań występujących u dzieci ze spektrum autyzmu w obszarach deficytowych i nadmiarów behawioralnych.

 

Etap drugi to samodzielne prowadzenie zajęć pod opieką terapeuty prowadzącego. Stażysta prowadzi wówczas z dzieckiem zajęcia indywidualne i grupowe zgodnie z zasadami przedstawionymi mu na pierwszym etapie, a terapeuta udziela stażyście dalszych wskazówek dotyczących wykonywanej pracy, dotyczących:

  • planowania i prowadzenia zajęć indywidualnych dla dzieci ze spektrum autyzmu,

  • planowania i prowadzenia zajęć grupowych dla dzieci ze spektrum autyzmu,

  • asystowania jako terapeuta „cień” podczas zajęć grupowych z dziećmi ze spektrum autyzmu,

  • prawidłowego sposobu reagowania na zachowania dzieci w obszarach deficytowych i nadmiarów behawioralnych.

 

Poza obserwacją i prowadzeniem zajęć pod kontrolą terapeutów stażyści biorą również udział w bezpłatnych szkoleniach z certyfikatem uczestnictwa.

 

Jak długo trwa staż?

Realizacja stażu jest planowana indywidualnie. Minimalna ilość czasu, jaką musi poświęcić stażysta to 46 godzin miesięcznie przez sześć miesięcy. Może się jednak okazać, że staż zostanie przedłużony ze względu na określone elementy, których stażysta powinien się jeszcze nauczyć.

 

Co daje staż?

Realizacja stażu daje uczestnikom zarówno wiedzę z zakresu terapii dzieci ze spektrum autyzmu , jak i doświadczenie współpracy z dzieckiem i jego rodziną oraz z zespołem terapeutycznym. Uczestnicy otrzymują także certyfikaty uczestnictwa w stażu oraz w szkoleniach doskonalących.

 

Zakończenie stażu

Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia. Dokument informuje o rodzaju zajęć w jakich stażysta brał udział i prowadził. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zrealizowanie przez stażystę programu stażu oraz przedstawia opinię opiekuna stażu na temat kompetencji, którymi uczestnik stażu się wykazywał. Najlepsi stażyści mogą otrzymać od Fundacji propozycję dołączenia do Zespołu Terapeutycznego.


 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *